• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Etyczne inwestowanie: zyski vs. wartości.

Jeżeli po między gigantycznym uszkodzeniem ciała a śmiercią bliźniej osoby, minęło dużo czasu można ubiegać się zwrot wydatków leczenia. Zwrot takich wydatków nazywany jest odszkodowaniem. Jeśli natomiast sprawca wypadku wypłacał do chwili zgonów dopłaty do odszkodowań będące zwrotem kosztów za kurowanie, nie jest on zobowiązany do zwrotu kosztów leczenia, opieki oraz pogrzebu jednostką trzecim. Koszty pogrzebu są zwracane w przypadku wydatków uzasadnionych. Pod uwagę brane jest środowisko w jakim osoba zmarła żyła, tradycje oraz zwyczaje rodzinne. Odszkodowanie pogrzebowe nie będzie dotyczyć kosztów bezużytecznych. Tu odszkodowania gdańsk tego typu pokryją wydatki związane z transportem zwłok do miejsca pochówku, wykupienie miejsca na cmentarzu, cenę trumny i wieńców. W niektórych przypadkach do kosztów zwracanych kategoryzuje się cenę odzieży żałobnej. Wielokrotnie do tego rodzaju roszczeń kategoryzuje się koszt nagrobka, a również organizację stypy. Okoliczności, w których zginął zmarły, bywają tragiczne. W takich wypadkach rodzina ma potrzebę organizacji odświętnego i uroczystego pochówku.

1. Otwórz link

2. Tutaj

3. Kontynuuj

4. Zobacz stronę

5. Przejdź dalej Etyczne inwestowanie: zyski vs. wartości.

Categories: Biznes

Comments are closed.